Про компанію

ТОВ СУЧАСНА ЕНЕРГЕТИЧНА ВЗАЄМОДІЯ

Компанія-постачальник, що діє на українському ринку постачання електричної енергії.

Ми здійснюємо ліцензовану діяльність в сфері постачання електричної енергії на території України.

Головним аспектом нашої роботи є врахування інтересів кожного споживача.

Ми зацікавлені в довготривалій співпраці з нашими партнерами.

Основною метою нашої роботи надання послуг, що цікаві нашим клієнтам.

Законодавчі акти

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» № 887-VIII

Цивільний кодекс України

Господарський кодекс України

Закон України «Про захист прав споживачів»

Закон України «Про звернення громадян»

Закон України «Про ринок електричної енергії»

Закон України «Про захист персональних даних»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 «Про затвердження Кодексу системи передачі»

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 «Про затвердження Кодексу системи розподілу»

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 «Про затвердження Правил ринку»

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 308 «Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку»

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 «Про затвердженння Кодексу комерційного обліку електричної енергії»

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»

Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу»

Постанова НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання»

Порядок подання скарг та звернень

Усі спори і розбіжності, що можуть виникнути відносно тлумачення і застосування договору постачання електроенергії або у зв’язку з ним, або інші спори, що можуть виникнути при взаємодії між постачальником і споживачем, вирішуватимуться шляхом переговорів і консультацій.

У разі виникнення будь-яких спірних питань, будь ласка, звертайтеся за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 70, корп. 2, оф. 415, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00, на електронну пошту:  cet@cet.in.ua або за телефоном: (044) 221-00-13, (044) 211-00-13

Особа, відповідальна за врегулювання суперечок: Генеральний директор Гарагуля Артем Сергійович

У разі не досягнення згоди шляхом переговорів, споживач має право звернутися з відповідною заявою до Регулятора ринку електроенергії та / або передати суперечку на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.

Порядок розгляду вказаних скарг Регулятором передбачений ст. 21 Закону України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг”.

Порядок надання повідомлень про загрозу електробезпеці та їх розгляду

У випадку виявлення подій, які становлять загрозу електробезпеці людей, тварин або можуть призвести до системних збоїв у роботі обладнання чи аварій на виробництві, необхідно негайно перш за все самому тримати безпечну відстань від місця події (у випадку замикання на землю чи падіння дерева на дроти повітряних ліній безпечна відстань становить не ближче 8 метрів), сповістити про небезпеку оточуючих, запобігти наближенню до місця аварії випадкових перехожих чи тварин та повідомити про те, що сталося через засоби зв`язку або нарочним Генерального директора ТОВ “СЕВ” за телефонами: (044) 221-00-13, (044) 211-00-13.

У разі пожежі на об’єктах: повідомити за допомогою засобів зв`язку відділ цивільного захисту, пожежної безпеки та мобілізаційної роботи, чергового диспетчера РЕМ, ОДС за тел. 101, а також постачальника електричної енергії ТОВ “СЕВ” за телефонами: (044) 221-00-13, (044) 211-00-13 або надіслати листа електронною поштою на адресу:  cet@cet.in.ua

Після отримання повідомлення про загрозу електробезпеці Генеральний директор або інша відповідальна особа, з залученням спеціалістів у випадку необхідності, негайно вживає заходів для повідомлення компетентних органів та усунення такої загрози.

Стандарти якості та компенсації

До гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника належать:

1) надання даних про споживання електричної енергії у строк 5 робочих днів з дня отримання запиту споживача;
2) розгляд звернень/скарг/претензій споживачів з дня отримання звернення/скарги/претензії споживача:
— у строк 30 днів;
— у строк 45 днів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку;
3) розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунку на оплату у строк 5 робочих днів з дати отримання звернення;
4) урахування суми відповідної компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР у кінцевому рахунку споживача за електричну енергію (якщо постачання електричної енергії споживачу здійснюється постачальником універсальних послуг або якщо відповідно до комерційної пропозиції електропостачальника плату за надання послуг з розподілу електричної енергії забезпечує електропостальник) у строк 30 днів з дня отримання повідомлення від ОСР щодо виплати компенсації.

Розмір компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника:

Права споживачів

Споживач має право:

1) купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку, за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу — договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку у електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах розподіленої генерації, за правилами роздрібного ринку;

2) змінювати електропостачальника на умовах, визначених цим Законом та правилами роздрібного ринку;

3) отримувати електричну енергію належної якості згідно з умовами договору та стандартами якості електричної енергії;

4) на компенсацію, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання;

5) на відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання його контрагентами умов договорів, укладених на ринку електричної енергії;

6) на недискримінаційний доступ до системи передачі, систем розподілу на підставі договорів з оператором системи передачі, оператором системи розподілу відповідно до вимог кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу;

7) на доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

8) подавати відповідному електропостачальнику, оператору системи розподілу звернення, скарги та претензії, зокрема щодо якості електропостачання, щодо надання послуг з постачання електричної енергії та отримувати в установленому законодавством порядку вмотивовані відповіді або повідомлення про заходи щодо усунення електропостачальником причин скарги;

9) подавати Регулятору скарги відповідно до порядку розгляду скарг та вирішення спорів;

10) отримувати від відповідного електропостачальника інформацію, передбачену законодавством та умовами договору постачання електричної енергії споживачу;

11) отримувати від відповідного електропостачальника повідомлення про його наміри внести зміни до будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до внесення та у разі незгоди із запропонованими змінами розірвати договір з електропостачальником у визначеному договором порядку;

12) інші права відповідно до законодавства та укладених договорів.


Інформація споживачу надається шляхом її розміщення на даному веб-сайті ТОВ «СЕВ» у мережі Інтернет та на інформаційних стендах, що розміщуються в Центрі обслуговування споживачів ТОВ «СЕВ».

Контакти

03040, м. Київ, проспект Голосіївський, будинок 70

тел. (044) 221-00-13
         (044) 211-00-13
      cet@cet.in.ua

  Повне найменування:

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНА ЕНЕРГЕТИЧНА ВЗАЄМОДІЯ»

  Скорочене найменування: ТОВ «СЕВ»

  Код ЄДРПОУ 43403028

  Місцезнаходження/поштова адреса: 03040, м. Київ, проспект Голосіївський, будинок 70

  Номер телефону для звернення споживачів: (044) 221-00-13, (044) 211-00-13

  Центр обслуговування споживачів: м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 70, корп. 2, оф. 415,

  тел. (044) 221-0013, (044) 211-00-13

  Прийом електронних повідомлень від споживачів:  cet@cet.in.ua